Оцінка клінічної ефективності трансплантації стовбурових клітин пуповинної крові для відновлення порушеної скоротливої функції серця

Клітини пуповинної крові є потенційним інструментом для ефективної регенеративної терапії захворювань серця, оскільки можуть бути виділені у значній кількості, легко культивовані та кріоконсервовані для тривалого зберігання і подальшого застосування за потреби, а також характеризуються високим потенціалом мультипотентного диференціювання та низькою імуногенністю. Враховуючи їх додаткові протизапальні та антифібротичні ефекти, прогеніторні та стовбурові клітини пуповинної крові розглядають як унікальне джерело цитокінів та ростових факторів, здатних зменшувати наслідки ішемії та дистрофії міокарда

Мета клінічного випробуванняполягала в підвищенні ефективності комплексного лікування зниженої скоротливої здатності міокарда шляхом системної та локальної стимуляції процесів репаративної регенерації та впровадження у клінічну практику високотехнологічного методу лікування хворих з рефрактерною формою серцевої недостатності з використанням ядровмісних клітин пуповинної крові

Основні критерії оцінки:

 • Безпека трансплантації загальної фракції ядровмісних клітин пуповинної крові
 • Безпека та ефективність ін’єкцій клітин були оцінені шляхом аналізу клінічних результатів та побічних ефектів через 6 проміжків часу: через (1) 3 місяці, (2) 6 місяців, (3) 9 місяців, (4) 12 місяців, (5) 18 місяців і (6) 24 місяці спостереження
 • При дослідженні враховувались основні можливі побічні ефекти: госпіталізація, аритмія, загострення серцевої недостатності, гострий коронарний синдром, інфаркт міокарда, інсульт, поліорганна недостатність, смерть

Режим дозування: однократне введення від 0,89·10до 0,95·109 ядровмісних клітин пуповинної крові (CD34+клітин – не менше 1,0±0,01·103/мл) внутрішньовенно краплинно (n = 20)

Тестування на HLA-сумісність та імуносупресія не передбачені

Результати. Трансплантація ядровмісних клітин пуповинної крові в комплексі консервативного лікування хронічної серцевої недостатності ішемічного ґенезу дозволила суттєво покращити клінічний стан пацієнтів, збільшити толерантність до фізичного навантаження, підвищити якість їх життя, відновити знижену скоротливу функцію міокарду протягом всього періоду спостереження. Після трансплантації клітин не зареєстровано жодних ускладнень та негативних побічних явищ в короткострокові та віддалені часові проміжки спостереження. Трансплантація ядровмісних клітин пуповинної крові є перспективним методом, який в комплексі з традиційними засобами лікування дозволить досягти кращих результатів у хворих з вираженою серцевою недостатністю

Публікації:

 • Usenko OYu, Yakushev AV, Kostylyev MV, Onischenko VF. Effect of transplantation of cord blood total nucleated cells on the manifestation and prognosis of refractory congestive heart failure. Cell and Organ Transplantology. 2016; 4(1):10-13. doi: 10.22494/COT.V4I1.6
 • Gabrielyan AV, Yakushev AB, Matyashchuk AS, Domanskiy TM, Kudlay IV, Romanova SV, Shymova AYu. Сhanges of intracardiac hemodynamics in patients with decreased myocardial contractility at transplantation of cord blood stem cells. Cell and Organ Transplantology. 2015; 3(1):24-27. doi: 10.22494/COT.V3I1.26
 • О.Ю. Усенко, А.В. Якушев, О.В. Лісун, М.В. Костилєв, В.Ф. Оніщенко. Безпечність впливу на ритм серця трансплантації мононуклеарних стовбурових клітин пуповинної крові в пацієнтів із рефрактерною серцевою недостатністю. Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. 2016. № 3 (14). с.15-20.
 • Усенко А.Ю., Стасенко А.А., Якушев А.В., Доманский Т.Н., Онищенко В.Ф. Оценка влияния трансплантации мононуклеарных стволовых клеток пуповинной крови на течение и прогноз рефрактерной сердечной недостаточности. Лабораторная диагностика восточная Европа. 2016. № 1 (17). с. 133-140.
 • О.Ю. Усенко, Р.В. Салютін, А.В. Якушев, М.Ф. Соколов, В.Ф. Оніщенко, Г.С. Лобинцева. Зміни якості життя після трансплантації стовбурових клітин пуповинної крові у пацієнтів із порушеною скоротливою здатністю міокарда. Укр. мед. часопис. 2016. № 1 (111). с. 108-111.
 • О. Ю. Усенко, Р. В. Салютін, А. В. Якушев, М. Ф. Соколов, Г. С. Лобинцева, М. В. Костилєв, В. Ф. Оніщенко. Оцінка безпечності трансплантації мононуклеарних стовбурових клітин пуповинної крові у хворих за рефрактерної серцевої недостатності. Клінічна хірургія. 2016. № 5. c. 45-48.
 • Усенко О.Ю., Якушев А.В., Стасенко А.А., Костилєв М.В., Салютін Р.В., Оніщенко В.Ф. Оцінка змін імунного статусу у пацієнтів з рефрактерною серцевою недостатністю після трансплантації мононуклеарних стовбурових клітин пуповинної крові та визначення можливості активації персистуючої TORCH-інфекції. Журнал НАМН України. 2015. Т. 21. № 3-4. с. 314-320.
 • Габріелян А.В., Власенко О.А., Якушев А.В., Доманський Т.М., Оніщенко В.Ф. Перебіг клінічних проявів ішемічної хвороби серця у пацієнтів після трансплантації стовбурових клітин пуповинної крові. Вісник серцево-судинної хірургії. 2015. Вип. 23. с. 28-31.
 • Усенко О.Ю., Сморжевський В.Й., Габріелян А.В., Якушев А.В., Доманський Т.М., Кудлай І.В., Романова С.В. Динаміка проявів серцевої недостатності в короткострокові терміни у пацієнтів зі зниженою скоротливою здатністю міокарда після трансплантації стовбурових клітин пуповинної крові. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. 2015. випуск 24. книга 2. с. 100-107.
 • Поляченко Ю.В., Габріелян А.В., Доманський Т.М., Сморжевський В.Й., Оніщенко В.Ф., Мазур А.П., Романова С.В., Кудлай І.В., Якушев А.В., Клименко П.П. Перший досвід трансплантації стовбурових клітин при термінальній стадії хронічної серцевої недостатності. Клінічна Хірургія. 2014. № 1,2 (854). с.70-72.
 • Якушев А.В. Аналіз якості життя при лікуванні пацієнтів зі зниженою скоротливою здатністю міокарда. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. 2014. випуск 23. книга 1. с. 98-105.
 • Сморжевський В.Й., Якушев А.В., Доманський Т.М. Вплив трансплантації стовбурових клітин на прояви серцевої недостатності та внутрішньосерцеву гемодинаміку. Перший досвід. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. 2014. випуск 23. книга 1. с. 93-98.
 • Усенко О.Ю., Якушев А.В., Лісун О.В., Доманський Т.М., Оніщенко В.Ф. Електрофізіологічні особливості змін серцевого ритму в пацієнтів із зниженою скоротливою здатністю міокарда в найближчий період після трансплантації стовбурових клітин пуповинної крові. Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. 2014. № 2 (7). с. 19-23.
Зворотній зв'язок

placenta-consultation