Для інвесторів

Високопрофесійна команда вчених R&D Center, що очолюється з моменту її створення у 2004 р. директором Кріобанку – канд. біол. наук, старшим науковим співробітником, лауреатом державної премії, Лобинцевою Галиною Степанівною, вирішує різноманітні задачі: від рутинної роботи із збереження пуповинної крові до розробки власних клітинних та тканинних препаратів та їхніх доклінічних і клінічних випробувань

11 співробітників

6 докторів філософії (PhD in biology)

2 старших наукових співробітника

Клінічні випробування та наукові проекти

Завдяки професіоналізму команди R&D Center бере активну участь у міжнародних клінічних випробуваннях та наукових проектах. Ознайомитися більш детально з нашими науковими дослідженнями та публікаціями Ви можете на PlacentaStemCell Lab у розділі Дослідження та Публікації

Оснащення центру

Лабораторія культивування клітин

R&D Centre має лабораторію культивування клітин, оснащену ламінарними боксами другого класу біологічної безпеки (MSC-Advantage, Thermo Scientific), мікроскопами прямого освітлення (Olympus), світловими інвертованими (Olympus, Primovert, Carl Zeiss) та флюоресцентним (Axio Vert.A1, Carl Zeiss) , СО22-інкубаторами (CCL-240T-8-NF, ESCO), автоматичними лічильниками клітин (Countes II, Thermo Fisher Scientific) та іншим сучасним обладнанням, необхідним для культивування клітин і тканин. Також центр має обладнання для проведення ПЛР у реальному часі (iCycler iQ5 (BioRad); Rotor-Gene 6000 (Qiagen)

Підрозділ низькотемпературного кріоконсервування

Лабораторія низькотемпературного кріоконсервування обладнаний сучасними програмними заморожувачами з можливістю проведення контрольованого сидінгу (IceCube 14-A/M, Sylab), обладнанням для довгострокового зберігання біологічного матеріалу клітин у рідкому азоті або його парах у будь-яких кріоконтейнерах (кріоампулах та кріомішках)

Тісно співпрацюємо з нашими партнерами

Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами, зокрема з Лабораторією клітинних та тканинних культур державної установи “Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України” де спільно проводимо дослідження з проточної цитофлуориметрії та сортингу клітин на 3-лазерному цитофлуориметрі-сортері BD FACS Aria та експериментальні дослідження на тваринах. Також нашим основним партнером, з яким ми проводимо молекулярно-біологічні дослідження, є Лабораторія біосинтезу нуклеїнових кислот Інституту Молекулярної Біології й Генетики НАНУ

Наші можливості:

Виконання контрактних наукових досліджень:
  1. Культивування клітин людини (розробка та валідація методів, контрактні роботи за протоколами замовника).
  2. Контроль якості клітинних препаратів (визначення життєздатності методами мікроскопії, проточної цитофлуорометрії, у культурі клітин).
  3. Розробка дизайну, протоколів та проведення доклінічних досліджень клітинних та тканинних препаратів
Контрактне кріоконсервування:
  1. Розробка та валідація протоколів кріоконсервування.
  2. Контрактне кріоконсервування за протоколами замовника.
  3. Контрактне зберігання клітинних та тканинних препаратів у рідкому азоті або 
його парах, транспортування препаратів від кріобанку до клінічних баз.
  4. Підготовка замороженого препарату Вашого виробництва до трансплантації (розморожування, відмивка, реформулювання, контроль якості, кінцеве пакування, доставка)
Зворотній зв'язок

placenta-consultation