Низькотемпературний банк

R&D Centre має унікальний у світі низькотемпературний банк тканин і клітин людини для широкого спектру фундаментальних та прикладних досліджень. Усі біологічні матеріали в ньому були тестовані на інфекції та кріоконсервовані відповідно до внутрішніх валідованих протоколів, що забезпечують високу життєздатність, якість та безпеку клітин і тканин

Банк клітин та тканин:

 • Фетоплацентарні тканини людини (пуповинна кров, 
тканина плаценти зібрана після пологів)
 • МСК із кісткового мозку
 • Зразки тканин ембріонів людини, отримані після легального переривання вагітності до 12 тижнів
 • МСК із пульпи зуба
 • Суспензія клітин фетальної печінки та нервової тканини людини
 • Ендотеліальні клітини з вени пуповини (HUVEC)
 • МСК із Вартонового студня пуповини
 • Епітеліальні клітини з амніотичної мембрани (AEC)
 • МСК із плаценти (хоріональна частина, плодового походження, рівень контамінації материнськими клітинами – 1 %)
 • CD34+ клітини пуповинної крові
 • МСК із материнської частини плаценти (материнського походження)
 • CD133+ клітини пуповинної крові
 • МСК із жирової тканини
 • Мононуклеарні клітини пуповинної крові

До кріоампул із клітинами ми також надаємо Сертифiкат. Усі ці клітини зберігаються в рідкому азоті в кріоампулах об”ємом 2 мл, пройшли всі необхідні дослідження для верифікації їхньої мікробної чистоти, каріотипу (для культур клітин), вірусних інфекцій, імунофенотипу

Усі використанні нами реактиви для виділення, вирощування, кріоконсервування та тестування клітин є валідованими та доступними на ринку, у разі необхідності ми можемо надати розгорнуту інформацію щодо їхніх специфікацій. Також можемо надати загальну інформацію щодо методів отримання та тестування клітин у банку. Ми гарантуємо високу життєздатність клітин, оскільки проводимо постійний моніторинг та контроль усіх етапів кріоконсервування

01 / 04

slider-img-1
slider-img-2
slider-img-3
slider-img-4

З питань придбання клітинних продуктів пишіть на електронну адресу info@csict.com.ua

Зворотній зв'язок

placenta-consultation