Оцінка клінічної ефективності трансплантації аутологічних клітин стромально-васкулярної фракції та мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини у хворих із захворюваннями периферичних артерій нижніх кінцівок

Традиційні медикаментозні і хірургічні методи лікування хворих із хронічною ішемією кінцівок малоефективні з точки зору їх недостатнього впливу на мікрогемодинаміку. У випадку неможливості виконання прямої реконструктивної операції альтернативою може бути трансплантація стовбурових клітин з різних джерел, як метод непрямої реваскуляризації кінцівки. Аутологічні стовбурові клітини жирової клітковини є доступним та безпечним джерелом ростових факторів для покращення трофіки тканин, а також завдяки мультипотентним властивостям володіють високим регенеративним потенціалом

Мета клінічного випробування – покращити ефективність лікування пацієнтів із захворюваннями периферичних артерій нижніх кінцівок за допомогою трансплантації аутологічних клітин стромально-васкулярної фракції та мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини

Основні критерії оцінки:

  • Безпека трансплантації клітин стромально-васкулярної фракції та мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини
  • Безпека та ефективність ін’єкцій клітин були оцінені шляхом аналізу клінічних результатів та побічних ефектів через 3 проміжки часу: через (1) 1 місяць, (2) 3 місяці, (3) 6 місяців спостереження
  • При дослідженні враховувались основні можливі побічні ефекти: госпіталізація, артеріальний тромбоз, ампутація кінцівки, поліорганна недостатність, смерть

Режим дозування: локальне внутрішньом’язове введення від 15•106до 40•10аутологічних клітин стромально-васкулярної фракції з подальшим локальним внутрішньом’язовим введенням від 5•10до 10•10мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини (n = 8); контрольна група – введення аутологічних клітин аспірату кісткового мозку (n = 18)

Тестування на HLA-сумісність та імуносупресія не передбачені

Результати. Трансплантація стовбурових клітин жирової тканини у пацієнтів з хронічною ішемією кінцівок покращує мікрогемодинаміку в ішемізованих м’язах за рахунок репаративного ангіогенезу, що сприяє збільшенню відстані безболісної ходьби, стійкому підвищенню показників якості життя та швидшій соціальній реабілітації хворих

Публікації:

  • Дрюк Н.Ф., Киримов В.И., Барна И.Е., Дмитренко И.П., Шкуропат В.Н. Применение аутологичных аспиратов, а также мультипотентных стромальных клеток костного мозга и жировой ткани в сосудистой хирургии. Клін. хірургія. 2012. № 12. С. 24-29.
  • Поляченко Ю.В., Дрюк М.Ф., Домбровський Д.Б. Ультраструктурні зміни ендотелію судин у хворих з хронічною ішемією кінцівок після трансплантації мультипотентних стромальних клітин жирової тканини. Клін. хірургія. 2010. № 6. С. 50-53.
  • Поляченко Ю.В., Дрюк М.Ф., Домбровський Д.Б. Гістологічна та імуногістохімічна характеристика стимульованого ангіогенезу при трансплантації мультипотентних стромальних клітин жирової тканиниухворих за хронічної ішемії кінцівок. Клін. хірургія. 2010. №5. С. 40-43.
  • Динник О.Б. , Мостовий С.Є.,  Домбровський Д.Б.  Салютін Р.В. Стан мікроциркуляції у хворих на облітеруючі захворювання судин нижніх кінцівок за умов трансплантації мультипотентних стромальних клітин жирової тканини. Буковин. мед. вісн. 2010. Т.14, №2 (54). С. 41-45.
  • Поляченко Ю.В.,  Дрюк М.Ф.,  Домбровський Д.Б. Трансплантація мультипотентних стромальних клітин жирової тканини, як метод клітинної стимуляції ангіогенезу у хворих на хронічну ішемію кінцівок. Укр. морфологічний альманах.  2010. Т. 8, № 2. С. 152-155.
Зворотній зв'язок

placenta-consultation