Оцінка ефективності застосування стовбурових клітин кісткового мозку та плаценти в лікуванні хворих з остеоартрозом

Мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини (ММСК) виступають одним з альтернативних терапевтичних засобів, які можуть сповільнити дегенерацію хряща, покращити його репарацію та, в підсумку, запобігти протезуванню суглоба. ММСК здатні не лише безпосереднього диференціювання у хондроцити, а й продукують багато біологічно активних речовин, які мають імуномодуляторні та протизапальні ефекти, стимулюють ангіогенез та виступають індукторами хемотаксису для ендогенних прогеніторів. ММСК плаценти та кісткового мозку розглядають як ефективний інструмент для клітинної терапії патології опорно-рухового апарату за доступністю, безпекою та очікуваною терапевтичною ефективністю

Мета дослідження: визначити клінічні ефекти внутрішньосуглобової трансплантації ММСК кісткового мозку та плаценти для лікування остеоартрозу колінного суглоба

Основні критерії оцінки:

  • Безпека внутрішньосуглобового введення стовбурових клітин
  • Безпека та ефективність ін’єкцій клітин будуть оцінені шляхом аналізу клінічних результатів та побічних ефектів через 3 проміжки часу: через (1) 3 місяці, (2) 6 місяців, (3) 12 місяців спостереження
  • При дослідженні будуть враховані основні можливі побічні ефекти: госпіталізація, контрактура суглоба, запальний артрит, новоутворення, смерть

Режим дозування: три внутрішньосуглобових введення алогенних ММСК плаценти або аутологічних ММСК кісткового мозку в дозі до 2·107клітин (сумарна цільова доза – до 6·107клітин) з 20 мг гіалуронової кислоти з інтервалом 4 тижні (n=30); контрольна група – введення 20 мг гіалуронової кислоти тричі з інтервалом 4 тижні (n=15)

Тестування на HLA-сумісність та імуносупресія не передбачені

Оцінка ефективності застосування стовбурових клітин кісткового мозку та плаценти в лікуванні хворих з остеоартрозом

Зворотній зв'язок

placenta-consultation