Про центр

Інститут клітинної терапії – це високотехнологічна, інноваційна компанія, що поєднує у собі Кріобанк, Медичний та Науковий центри. Надання якісних послуг світового рівня з банкування стовбурових клітин різного походження, виготовлення клітинних та тканинних препаратів та їх клінічне застосування потребує постійного оновлення технологій, застосування інновацій та проведення як прикладних, так і фундаментальних досліджень. Тому в Інституті Клітинної Терапії успішно функціонує Науковий центр, до складу якого входять науково-дослідний департамент (R&D Centre) та лабораторія плацентарних стовбурових клітин (PlacentaStemCell Laboratory)

Placenta StemCell Laboratory

Займається науковими дослідженнями гемопоетичних та мезенхімальних стовбурових клітин плаценти, проблемами їхнього походження, молекулярно-біологічними особливостями та терапевтичними властивостями на різних моделях in vivo

R&D Centre

Займається розробкою нових інноваційних технологій, клітинних та тканинних препаратів, а також їх доклінічними та клінічними випробуваннями

Історiя

Науковий центр починає свою історію із дослідницької лабораторії у Кріобанку Інституту клітинної терапії

Засновником і директором першого в Україні Кріобанку стовбурових клітин пуповинної крові є Галина Лобинцева, кандидат біологічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки й техніки. З 1972 до 1996 рр. вона обіймала посаду старшого наукового співробітника лабораторії низькотемпературного кріоконсервування у науково-дослідному Інституті проблем кріобіології та кріомедицини Національної академії наук України (м. Харків)

Завдяки своєму досвіду в галузі кріобіології Г. С. Лобинцева впровадила в роботу Кріобанку та Наукового Центру ІКТ (Науковий центр) технології кріоконсервування клітин фетальної печінки людини, методики оцінки їх життєздатності та вирощування ex vivo

Вона є автором понад 150 наукових статей про кріоконсервування печінки плода людини, тканини яєчників, яєчок, амніотичної оболонки, плаценти та різних популяцій стовбурових клітин

Перші клінічні випробування в СРСР із застосуванням клітинної терапії проводилися в Україні саме під керівництвом Галини Степанівни Лобинцевої

Галина Степанівна Лобинцева

Директор і засновник першого в Україні кріобанку стовбурових клітин пуповинної крові, кандидат біологічних наук, Лауреат державної премії

Займається розробкою методів кріоконсервування кровотворних клітин тварин і людини з 1972 року (28 патентів, 3 монографії, 152 наукові публікації). На основі узагальнення та аналізу теоретичної інформації про механізми дії кріопротекторів, швидкостей заморожування та інших факторів, пов’язаних із виникненням температурних градієнтів у розчинах, нею було запропоновано новий підхід до вдосконалення способів кріоконсервування за допомогою методів математичного планування і обробки результатів експериментів. Це дозволило отримати цікаві дані про взаємодію параметрів кріоконсервування і їхній вплив на результат процесу, а отримані результати, окрім безперечного теоретичного значення, зробили істотний внесок у практичну кріобіологію

У результаті даних досліджень розроблено технологію отримання і кріоконсервування стовбурових кровотворних клітин; створено препарати, що пройшли доклінічні (на свинях, кроликах і телятах) і клінічні випробування у п’яти клініках України, а з 1991 року вони дозволені для клінічного застосування в Україні

close-popup

Галина Лобинцева

Галина Степанівна Лобинцева – директор і засновник першого в Україні кріобанку стовбурових клітин пуповинної крові, кандидат біологічних наук, Лауреат державної премії України. Займається розробкою методів кріоконсервування гемопоетичних клітин тварин і людини та клітин крові з 1972 року (28 патентів, 3 монографії, 152 наукових публікацій). На основі узагальнення та аналізу теоретичної інформації про механізми дії кріопротекторів, швидкості заморожування та інших факторів, пов’язаних з виникненням температурних градієнтів в розчинах, нею було запропоновано новий підхід до вдосконалення способів кріоконсервування за допомогою методів математичного планування і обробки результатів експериментів. Це дозволило отримати цікаві дані про взаємодію параметрів кріоконсервування і їх вплив на результат заморожування, а отримані результати крім безперечного теоретичного значення внесли істотний внесок в практичну кріобіології. В результаті даних досліджень розроблено технологію отримання і кріоконсервування стовбурових кровотворних клітин, створені препарати, які пройшли доклінічні (на свинях, кроликах і телятах) і клінічні випробування в п’яти клініках України, а з 1991 року вони дозволені для клінічного застосування в Україні

Зворотній зв'язок

З питань співпраці заповніть форму зворотнього звязку

placenta-consultation