Оцінка ефективності застосування стовбурових клітин міокарда, кісткового мозку, плаценти, жирової тканини та їх комбінацій в лікуванні хворих на ішемічну кардіоміопатію

У численних клінічних випробуваннях було показано, що застосування різних типів стовбурових та прогеніторних клітин підвищує перфузію міокарда та покращує скоротливу функцію серця у пацієнтів з інфарктом міокарда, ішемічною хворобою серця, ішемічною кардіоміопатією та важкою серцевою недостатністю. Подальше дослідження мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин (ММСК) різного походження, а також тканино-специфічних стовбурових клітин міокарда дозволить розробити нові біотехнологічні підходи для підвищення ефективності лікування серцево-судинних захворювань та підтвердження клінічних доказів ефективності комбінованої клітинної терапії

Мета дослідження: визначити клінічні ефекти інтраміокардіальної трансплантації стовбурових клітин міокарда, ММСК кісткового мозку, плаценти, жирової тканини, або їх комбінацій на функціональні, структурні та електрофізіологічні параметри роботи серця у пацієнтів із ішемічною кардіоміопатією

Основні критерії оцінки:

  • Безпека інтраміокардіального введення стовбурових клітин
  • Безпека та ефективність ін’єкцій клітин будуть оцінені шляхом аналізу клінічних результатів та побічних ефектів через 3 проміжки часу: через (1) 3 місяці, (2) 6 місяців, (3) 12 місяців спостереження
  • При дослідженні будуть враховані основні можливі побічні ефекти: госпіталізація, аритмія, загострення серцевої недостатності, гострий коронарний синдром, інфаркт міокарда, інсульт, поліорганна недостатність, смерть

Режим дозування: операція аорто-коронарного шунтування з однократним або трикратним інтраміокардіальним введенням шляхом мікроін’єкцій до 15х107алогенних ММСК або 35·106аутологічних стовбурових клітин міокарда самостійно або в комбінації з аутологічними ММСК кісткового мозку або жирової тканини (n=100 в усіх групах); контрольна група – операція аорто-коронарного шунтування (n=10)

Тестування на HLA-сумісність та імуносупресія не передбачені

Оцінка ефективності застосування стовбурових клітин міокарда, кісткового мозку, плаценти, жирової тканини та їх комбінацій в лікуванні хворих на ішемічну кардіоміопатію 

Зворотній зв'язок

placenta-consultation