Оцінка ефективності застосування мезенхімальних стромальних клітин плаценти в лікуванні хворих на хронічний гепатит та цироз печінки вірусної етіології

Більшість клінічних випробувань демонструють позитивний ефект після застосування різних типів стовбурових/прогеніторних клітин при лікуванні пацієнтів з цирозом печінки, спричиненим хронічними гепатитами В та С.

Мезенхімальні стовбурові клітини (МСК) можуть бути гарними кандидатами для лікування захворювань печінки, оскільки володіють потужними імуномодулюючими, антифіброзними та протизапальними ефектами, завдяки яким покращується функція печінки. Зокрема, зменшується асцит і відновлюється утворення біліарних ферментів, внаслідок чого значно покращується перебіг захворювання

Застосування кріоконсервованих алогенних ММСК плаценти – перспективний підхід з огляду підвищення ефективності терапії цирозу печінки у порівнянні з традиційними методами лікування

Мета дослідження: оцінити ефективність та безпеку кріоконсервованих алогенних ММСК-ПЛ при лікуванні пацієнтів з цирозом печінки, спричиненим хронічними гепатитами В та С

Основні критерії оцінки:

  • Безпека та ефективність внутрішньопечінкової та внутрішньовенної ін’єкцій кріоконсервованих алогенних ММСК-П
  • Безпека та ефективність ін’єкцій кріоконсервованих алогенних ММСК-ПЛ буде оцінюватися шляхом аналізу клінічних результатів та побічних явищ кожні три місяці протягом 1 року після першої процедури введення клітин
  • При дослідженні будуть враховані основні можливі побічні ефекти: госпіталізація, гостра кровотеча, поліорганна недостатність, утворення пухлини, смерть

Режим дозування: пацієнти з цирозом печінки будуть отримувати кріоконсервовані алогенні ММСК-ПЛ (лікування) або стандартну медичну допомогу (контроль)

Експериментальні групи: чотири інфузії кріоконсервованих алогенних ММСК-ПЛ (1×106/ кг маси тіла) через периферичну вену (один раз кожні 7 діб (± 3 дні) окремо або з внутрішньопечінковими ін’єкціями (загальна доза до 60 × 106клітин на орган); контроль – пацієнти на стандартній схемі лікування

Не потребується HLA-типування або імуносупресія

Оцінка ефективності застосування мезенхімальних стромальних клітин плаценти в лікуванні хворих на хронічний гепатит та цироз печінки вірусної етіології

Зворотній зв'язок

placenta-consultation