Застосування клітинних і тканинних трансплантатів у комплексному лікуванні хворих із панкреонекрозом

Гострий панкреатит – важке захворювання, внаслідок  якого відбувається некроліз частини підшлункової залози або всього органу, що є причиною  високої смертності пацієнтів

Важкість захворювання, зниження загальних та локальних репаративних процесів та імунної реактивності у хворих на некротичний панкреатит та низька ефективність загальноприйнятих методів лікування, в тому числі і хірургічних,  стали обґрунтуванням  для  розробки нового методу  лікування панкреонекрозу з використанням алогенних кріоконсервованих стовбурових клітин пуповинної крові (СКПК) та кріоконсервованої алогенної тканини пупкового канатика (ТПК)

CКПК вивільняють велику кількість біоактивних молекул, що мають потужні протизапальні, антифібротичні та ранозагоюючі ефекти та можуть сповільнити прогресування захворювання

Мета клінічного дослідження полягала в підвищенні ефективності комплексного лікування хворих із панкреонекрозом шляхом системної та локальної стимуляції процесів репаративної регенерації з використанням внутрішньовенного введення загальної фракції кріоконсервованих алогенних ядровмісних клітин пуповинної крові (ЯКПК) та місцевої трансплантації кріоконсервованої алогенної ТПК

Основні критерії оцінки:

  • Безпека та ефективність трансплантації кріоконсервованих  алогенних ЯКПК та ТПК
  • Безпека трансплантації кріоконсервованих  алогенних ЯКПК та КТПК  була оцінена шляхом аналізу клінічних результатів та побічних ефектів в післяопераційному періоді та кожні півроку після виписки зі стаціонару упродовж трьох років
  • При дослідженні враховувались основні можливі побічні ефекти: шлунково-кишкові кровотечі, поліорганна недостатність, смерть

Режим дозування. Раз на добу упродовж 5 днів внутрішньовенно краплинно вводили  0,45·109 ЯКПК (CD34+клітин – не менше 1,0±0,01·103/мл) в 200 мл  0,9 % розчину (n = 73)

Кріоконсервовану алогенну ТПК використовували в якості хірургічних трансплантатів для закриття панкреатичних нориць та покращення загоєння. Трансплантацію ТПК проводили на залишкову тканину підшлункової залози з усіх сторін хірургічним шляхом. На 2-3 день після операції трансплантат видалявся

Тестування на HLA-сумісність та імуносупресія не передбачені

Результати дослідження:

1. Використання малоінвазивних хірургічних методів лікування під ультразвуковим контролем із застосуванням ЯКПК дозволило збільшити кількість вилікуваних хворих у 1,65 рази (р<0,05) на першому етапі лікування без відкритих оперативних втручань. 2. Тривалість їх перебування в стаціонарі скоротилася в 1,47 рази (р <0,05) в порівнянні з контрольною групою. 3. Пацієнти, які отримували лікування ЯКПК і перейшли на другий етап відкритого хірургічного втручання, змогли відкласти операцію, що сприяло поліпшенню результатів лікування. 4. Загальна смертність пацієнтів, які отримували ЯКПК, була в 2,06 рази (р <0,05) нижче в порівнянні з контрольною групою, а тривалість післяопераційного перебування в лікарні – нижче в 1,83 рази (р <0,05). 5. Серед пацієнтів з некротичним панкреатитом, хто отримував в якості лікування інфузії ЯКПК і трансплантати ТПК, частота шлунково-кишкової кровотечі з черевної порожнини була в 4,71 рази (р <0,001) нижче в порівнянні з контрольною групою. 6. Протягом 5 днів інфузій ЯКПК рання смертність пацієнтів з ферментативними токсикозами зменшилася в 1,98 рази (р <0,05). 7. Розвиток синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові у пацієнтів, які отримували ЯКПК, спостерігалося в 3,48 рази (р <0,001) рідше в порівнянні з контрольною групою. 8. Частота післяопераційних ускладнень серед пацієнтів контрольної групи, пов’язаних з інфекцією, порушенням мікроциркуляції та прямою дією ферментів підшлункової залози, що потрапляли до черевної порожнини, становила 48,1 % проти 24,7 % в групі, яка  лікувалася ЯКПК

Публікації:

  • Kebkalo A. B. Surgery and cellular technologies in the complex treatment of patients with pancreatic necrosis. Klin Khir. 2012; (10):53-6.
  • Кебкало А. Б. Оцінка клінічної ефективності комплексного лікування некротичного панкреатиту з використанням трансплантації стовбурових клітин кордової крові і кріоконсервованої кордової тканини. Український журнал хірургії. 2013. Т. 2, № 21. C. 47-53.
  • Кебкало А. Б., Лобинцева Г. С., Семіног В. І., Шаблій В. А. Використання пуповинної крові та пуповинного канатика в комплексному лікуванні хворих на некротичний панкреатит. Український журнал екстремальної медицини імені Г. О. Можаєва. 2012. Т. 13, № 1. C. 77-85.
  • Кебкало А. Б., Мамчич В. I., Лобинцева Г. С., Шаблiй В. А. Стовбуровi клiтини кордової кровi та їх вплив на систему гемостаза у хворих iз панкреонекрозом. Український журнал клiнiчної та лабораторної медицини. 2011. Т. 6, № 1. C. 67-73.
  • Кебкало А. Б., Лобинцева Г. С., Шаблій В. А. Клітинна та тканинна терапія в комплексному лікуванні хворих на панкреонекроз. Український журнал екстремальної медицини імені Г.О.Можаєва, 2011. Т. 12, № 1. C. 54-61.
  • Кебкало А. Б. Оцінка клінічної ефективності комплексного лікування некротичного панкреатиту з використанням трансплантації стовбурових клітин кордової крові і кріоконсервованої кордової тканини. Український журнал хірургії. 2013. Т. 21, № 2. С. 47-53.
  • Кебкало А. Б., Салютин Р. В., Лобинцева Г. С. Біохімічні зміни в плазмі крові хворих на некротичний панкреатит при трансплантації стовбурових клітин кордової крові. Медицина сьогодні і завтра. 2011. № 1–2. С. 50–51.

Застосування клітинних і тканинних трансплантатів у комплексному лікуванні хворих із панкреонекрозом

Зворотній зв'язок

placenta-consultation